Lenneradweg (784)

Landschaftspflegerische Begleitpläne zu den B-Plänen Nr. 379 „Lenneradweg (Abschnitt -Promenade Letmathe)", Nr. 380 „Lenneradweg (Abschnitt Genna)" und Nr. 366 „Lenneradweg (Abschnitt Lasbeck-Letmathe)"
[2012]

Bereich Stadtplanung der Stadt Iserlohn